GWENFRO + GLYNDWR

Dydd Iau bydd y plant yn cael gwisgo eu siwmperi Nadolig a mwynhau cinio Nadolig blasus gan y gegin.  Hoffwn eich atgoffa ein bod yn dal i fynd i gymnasteg, felly bydd angen i’ch plentyn wisgo dillad addysg gorfforol o dan ei siwmper Nadolig.

On Thursday the children can wear their Christmas jumpers and enjoy a delicious Christmas dinner from the kitchen.  We would like to remind you that we are still going to gymnastics so your child will need to wear his/her PE clothes under the Christmas jumper.

Diolch yn fawr / Thank you