Gweithdy Key Strings Workshop

 

 

 

 

Braf oedd cael cwmni Key Strings unwaith eto eleni, y cwmni sy’n cynnig profiad cerddoriaeth byw.  Roedd y disgyblion a’r staff wedi gwirioni gyda thalentau’r ddau ac ambell un wedi mwynhau perfformio.

It was a pleasure to be in the company of Key Strings again this year, the company that provides a live music experience.  Both the children and staff were amazed by their talents with a few enjoying the opportunity to perform.

Categories Dim Categori