Gwasanaeth Tae Kwon Do Assembly

 

 

 

 

Diolch i Ady Jones o Ady Jones Family Martial Arts Centre am gyflwyno gwasanaeth i ni ar Tae Kwon Do.  Er bod y disgyblion wedi mwynhau gwylio aelodau’r clwb yn perfformio ac yn torri darnau pren, roedd neges Ady yn un bwysig: mae’n rhaid dyfalbarhau mewn bywyd er mwyn taro targedau uchelgeisiol; neges rydym yn pwysleisio yn yr ysgol.

Thanks to Ady Jones from Ady Jones Family Martial Arts Centre for his whole school assembly on Tae Kwon Do.  Although the children enjoyed watching members of his club performing and breaking wood boards, Ady had an important message: we must persevere in order to reach ambitious targets; a message that we emphasise in school. 

Categories Dim Categori