Gwasanaeth Agor y Llyfr / Open the Book Assembly

 

 

 

 

Braf oedd croesawu ein ffrindiau o griw Agor y Llyfr am y tro cyntaf yn y flwyddyn academaidd newydd.  Perfformiwyd hanes Daniel yn Ffau’r Llewod ac roedd yr actio, y gerddoriaeth a’r gwisgoedd yn wych unwaith eto.  Rydym yn edrych ymlaen i’w gwasanaeth nesaf yn barod.

Our friends from Open the Book came over for the first time this academic year.  They performed Daniel in the Den of the Lions and the acting, the music and costumes were brilliant once again.  We’re looking forward to their next assembly already.

Categories Dim Categori