Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi / St. David’s Day Parade

Nodyn i’ch hysbysu bod plant Blwyddyn 6 yn cymryd rhan yn yr Orymdaith yn Wrecsam ar Fawrth 1af.  Mae’r Orymdaith yn gadael Llwyn Isaf am 1:00pm ac yn dychwelyd i Sgwâr Y Frenhines am 1:30pm.

Just a note to inform you that the Year 6 pupils will be taking part in the Parade in Wrexham on March 1st. The Parade will leave the Guildhall at 1:00pm and return to Queen’s Square at 1:30pm.