Glyndwr – Gwersi Tenis/Tennis Lessons

Mi fydd plant dosbarth Glyndŵr yn mynd i gael gwersi tenis bob prynhawn dydd Mercher yn ystod yr hanner tymor yma, yn cychwyn dydd Mercher, Ebrill 10fed.  Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du a chrys t gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar y dyddiau yma.  Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad o £1 yr wythnos (£7.00 am yr hanner tymor) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu i’r ganolfan denis.  Mae’r arian i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

The children in Glyndŵr class will be having tennis lessons every Wednesday afternoon during this half term, starting on Wednesday, April 10th.  Please could you dress your child in black shorts and white t-shirt with joggers and  their school sweatshirt to come to school on these days. We would appreciate a contribution of £1 per week (£7.00 for the half term) to help with the cost the school have to pay the tennis centre.  Payment should be made through ParentPay please.