Dŵr Cymru / Welsh Water

Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn cynllunio rhwydwaith pibellau dŵr heddiw yng nghwmni Arfona o Adran Addysg Dŵr Cymru. Digon o waith meddwl a rhifedd! Mae’r disgyblion yn edrych ymlaen i ymweld â Llyn Brenig wythnos nesaf ar gyfer diwrnod o weithgareddau dan ofal Arfona.  Diolch yn fawr Arfona. 

Year 6 pupils have been busy today building a water pipe network with Arfona from Welsh Water’s Education Department.  There was a lot of thinking and numeracy work! The pupils are looking forward to visiting Llyn Brenig next week for a day full of activities with Arfona. Thank you very much Arfona.