Dosbarth Llywelyn – Pwysig / Llywelyn Class -Important

I sylw rhieni a gwarchodwyr dosbarth Llywelyn / FAO of Llywelyn class parents and carers

Oherwydd salwch, mae’n rhaid i ni ohirio noswaith rieni dosbarth Llywelyn oedd i fod cael ei chynnal heno. Byddwn yn gadael i chi wybod am ddyddiad newydd cyn gynted a phosib.

Due to illness, we have to postpone tonight’s Llywelyn class parent evening. We will let you know of the new date as soon as possible.