Dosbarth Llywelyn – Nofio/Swimming

Nodyn byr i’ch atgoffa bod dosbarth Llywelyn yn mynd i nofio bob dydd Gwener yr hanner tymor yma, yn cychwyn yfory, Mawrth 3ydd.  Gwerthfawrogem gyfraniad gwirfoddol o £1.50 yr wythnos tuag at y gost (£7.50 am yr hanner tymor).  Mae’r arian i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Just a quick note to remind you that Llywelyn class will be swimming every Friday this half term, beginning tomorrow, March 3rd.  A voluntary contribution of £1.50 per week would be appreciated (£7.50 for the half term).  Payments are to be made through ParentPay please.

Diolch/Thank you