Dosbarth Llywelyn / Llywelyn class

At sylw rhieni dosbarth Llywelyn / FAO of Llywelyn class parents

Nodyn i adael i chi wybod fod angen dillad Addysg Gorfforfol ar ddisgyblion Llywelyn ar ddydd Gwener yn ogystal a dydd Iau.

A note to let you know that Llywelyn class pupils need their PE Kit on Fridays as well as on a Thursday.