Dosbarth Gwenllian – gymnasteg/gymnastics 3.3.22

Gan ei fod yn Ddiwrnod y Llyfr yfory, Mawrth 3ydd gall y plant ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad o lyfr. Gofynnwn fod plant dosbarth Gwenllïan yn gwisgo eu dillad ymarfer corff o dan y wisg yn barod am y wers gymnasteg os gwelwch yn dda.

As it is World Book Day tomorrow, March 3rd, the children may come to school dressed up as a character from a book, if they wish. We ask that the pupils in Gwenllian class wear their P.E. kit underneath their costume please so that they are ready for their gymnastics lesson.