Dosbarth Gwenllian / Gwenllian class

At sylw rhieni a gwarchodwyr dosbarth Gwenllian / FAO Gwnellian class parents and carers

Yn anffodus, oherwydd salwch mae rhaid i ni ohirio noson rieni dosbarth Gwenllian sydd i fod i gael ei chynnal heno, Mai 5ed.
Byddwn yn ail drefnu’r noson cyn gynted a phosib a gadael i chi wybod am y dyddiad newydd.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.
Unfortunately, due to illness, we have to postpone tonight’s parents evening for Gwenllian class (May 5th). 
 
We will rearrange the evening as soon as possible and let you know of the new date. Apologies for any inconvenience this causes.