Dosbarth Gwenllian / Gwenllian class

Am wythnos yma yn unig, bydd sesiwn Ysgol y Goedwig dosbarth Gwenllian yn symud i ddydd Gwener, felly bydd angen y dillad addas arnynt yn ogystal a dillad ar gyfer y wers nofio.

For this week only, Gwenllian class’ Forest School session has to be moved to Friday, so they will need the appropriate clothing for this as well as their kit for the swimming lesson.