Dosbarth Gwenfro – Ysgol Y Goedwig / Gwenfro Class – Forest School – 16.6.22

Bydd dosbarth Gwenfro yn mynd i’r ysgol goedwig (ar dir yr ysgol) dydd Iau, 16.6.22.  A wnewch chi sicrhau fod eich plentyn yn dod i’r ysgol yn gwisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y tu allan os gwelwch yn dda.

Gwenfro class will be going to the forest school (on school grounds) this Thursday, 16.6.22.  Please ensure that your child comes to school wearing suitable clothing and footwear for the outdoors.

Diolch / Thank you