Dosbarth Glyndwr yfory / Glyndwr class tomorrow

Gan fod yna dynnu lluniau yn yr ysgol yfory ac angen i’r disgyblion fod yn eu gwisg ysgol, bydd angen i dosbarth Glyndwr ddod a’i dillad Addysg Gorfforol mewn bag ar gyfer newid iddynt i fynd i’r ganolfan tenis yn y prynhawn.

As school photos are being taken tomorrow and the pupils need to be in their school uniform, Glyndwr class will need to bring their PE clothes in a bag so that they can change into them for their session in the Tennis Centre in the afternoon.