Dosbarth Dyfrdwy – Ysgol Y Goedwig / Dyfrdwy Class – Forest School – 21.6.22

Bydd dosbarth Dyfrdwy yn mynd i’r ysgol goedwig (ar dir yr ysgol) dydd Mawrth, 21.6.22.  A wnewch chi sicrhau fod eich plentyn yn dod i’r ysgol yn gwisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y tu allan os gwelwch yn dda.

Dyfrdwy class will be going to the forest school (on school grounds) on Tuesday, 21.6.22.   Please ensure that your child comes to school wearing suitable clothing and footwear for the outdoors.

Diolch /Thank you