Dosbarth Clywedog / Clywedog class

Bydd angen trainers ar ddisgyblion dosbarth Clywedog yfory os gwelwch yn dda. Gallant eu gwisgo i ddod i’r ysgol os oes angen.

Clywedog class pupils will need trainers tomorrow please. They can wear them to come to school if needed.