Dosbarth Clywedog / Clywedog Class

Bydd angen trainers ar ddisgyblion dosbarth Clywedog yfory (dydd Gwener) unwaith eto os gwelwch yn dda. Gallant eu gwisgo i ddod i’r ysgol os oes angen.

Clywedog class pupils will need trainers tomorrow (Friday) once again please. They can wear them to come to school if needed.