Dosbarth Clwyd – Ysgol y Goedwig / Clwyd Class – Forest School – 9.6.22

Ar gyfer Clwb Encil yfory, bydd dosbarth Clwyd yn mynd i’r ysgol goedwig (ar dir yr ysgol).  A wnewch chi sicrhau fod eich plentyn yn dod i’r ysgol yn gwisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y tu allan os gwelwch yn dda.

For ‘Clwb Encil’ tomorrow, Clwyd class will be going to the forest school (on school grounds).  Please ensure that your child comes to school wearing suitable clothing and footwear for the outdoors.

Diolch / Thank you