Dosbarth Clwyd yfory / Clwyd Class tomorrow

I sylw dosbarth Clwyd / FAO Clwyd class

Ni fydd yna sesiwn ysgol y goedwig i ddisgyblion dosbarth Clwyd yfory. Gallant ddod i’r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol ar gyfer y sesiwn gymnasteg yn y bore gyda dillad cyffyrddus / pyjamas / slipars mewn bag i newid iddynt ar ol dod nol o’r ganolfan gymnasteg.

There won’t be a forest school session for Clwyd class pupils tomorrow. The pupils can come to school in their P.E. clothes for the gymnastic session in the morning with their comfortable clothes / pyjamas / slippers in a bag to change into after they’ve returned from the gymnastic centre.