Dosbarth Bers (Derbyn) – gwersi gymnasteg / Bers (Reception) class – gymnastics lessons

Mi fydd plant derbyn dosbarth Bers yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway ar brynhawn Iau yr hanner tymor yma yn cychwyn Dydd Iau, Mehefin 6ed. Bydd yna 5 sesiwn dros yr hanner tymor a byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad o £3.00 yr wythnos (£15.00 am yr hanner tymor) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu i’r ganolfan ac am fws. A wnewch chi dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du / trwosus loncian, crys t gwyn a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar ddydd Iau.

The reception children in Bers class will be having gymnastic lessons at Queensway on a Thursday afternoon during this half term, beginning this Thursday, June 6th. There will be 5 sessions for the half term and we would appreciate a contribution of £3.00 per week (£15.00 for the half term) to help with the cost the school have to pay the centre and for a bus. Payment to be made through ParentPay please.

Please could you dress your child in black shorts / joggers, a white t-shirt and their school sweatshirt to come to school on a Thursday.