Disgo Blwyddyn 6 / Year 6 Disco

Gobeithio eich bod wedi derbyn y llythyr anfonwyd adref ddoe.  I gadarnhau, dyddiad y disgo yw Gorffennaf 7fed, sef nos Iau nesaf.

We hope you received the letter sent home yesterday.  To confirm, the disco will be next Thursday evening, July 7th.