Diogelwch y Ffyrdd / Road Safety

Diolch yn fawr i’n Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu am ddarparu conau gwyrdd i ni ac am gadw golwg y tu allan i’r ysgol er mwyn sicrhau diogelwch ein plant.

We’d like to thank our Police Community Support Officers for providing us with green cones and for patrolling outside of the school to ensure the safety of our children.

Categories Dim Categori