Cwrs Bikeability Course – Bl.6/Yr.6

Mae’r plant sydd wrthi ar y cwrs beicio Bikeability yfory angen:

  • Beic
  • Helmed
  • Dillad addas (nid oes rhaid gwisgo gwisg ysgol)
  • Dillad tywydd gwlyb
  • Eli haul

The children starting the Bikeability cycling course tomorrow need:

  • A bike
  • Helmet
  • Suitable clothing (they don’t need to wear the school uniform)
  • Waterproofs
  • Sun cream