Coed Ywen Owrtyn – Ysgol Goedwig/Forest School

Mi fydd plant dosbarth Coed Ywen Owrtyn yn cael un sesiwn ychwanegol Ysgol Goedwig yfory, dydd Mercher, 17.4.24.  Cofiwch fod angen iddynt wisgo dillad addas a dod â phâr ychwanegol o esgidiau/welis os gwelwch yn dda.  Diolch.

The children in Coed Ywen Owrtyn class will be having one extra Forest School session tomorrow, Wednesday, 17.4.24.  Please remember that they need to wear suitable clothing and bring a separate pair of shoes/wellies.  Thank you.