Coed Ywen Owrtyn – Gwers Ymarfer Gorfforol / P.E. Lesson

Wythnos nesa yn unig, bydd y wers ymarfer gorfforol yn symud i ddydd Mawrth, Medi 28ain.  Felly bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar y diwrnod yma (yn lle dydd Iau)

For next week only, the P.E. lesson will move to Tuesday, September 28th.  The children will therefore need to come to school in their P.E. kit on that day (instead of Thursday)