Coed Ywen Owrtyn – Addysg Gorfforol / P.E. Lesson

Bydd plant dosbarth Coed Ywen Owrtyn yn cael gwers Addysg Gorfforol yfory, Dydd Iau, Mai 26ain.  Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff os gwelwch yn dda.

The children in Coed Ywen Owrtyn class will be having a P.E. lesson tomorrow, Thursday, May 26th.  They will need to come to school in their P.E. clothes please.

Diolch / Thank you