Clychau Gresffordd – Nofio/Swimming

Mi fydd plant dosbarth Clychau Gresffordd yn mynd i nofio bob dydd Gwener yr hanner tymor yma, yn cychwyn Dydd Gwener, Ionawr 13eg.  Gwerthfawrogem gyfraniad gwirfoddol o £1.50 yr wythnos tuag at y gost (£9.00 am yr hanner tymor). Mae’r arian i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

The children in Clychau Gresffordd class will be swimming every Friday this half term, beginning on Friday, January 13th.  A voluntary contribution of £1.50 per week would be appreciated (£9.00 for the half term).  Payments are to be made through ParentPay please.