Clychau Gresffordd – nofio / Swimming – Clychau Gresffordd

Bydd sesiynau nofio dosbarth Clychau Gresffordd yn parhau am ddwy wers arall – yfory a dydd Gwener nesaf, Mawrth 15fed

Clychau Gresffordd’s swimming sessions will continue for another two lessons – tomorrow and next Friday, March 15th.