Clychau Gresffordd – Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Bydd plant dosbarth Clychau Gresffordd yn cael gwers Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher.  Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar ddydd Mercher os gwelwch yn dda.

The children in Clychau Gresffordd class will be having their P.E. lesson on a Wednesday.  They will need to come to school in their P.E. clothes on a Wednesday please.

Diolch / Thank you