Clwyd – Ysgol Y Goedwig / Forest School

Mi fydd plant dosbarth Clwyd yn cael sesiwn ychwanegol Ysgol Y Goedwig dydd Iau yma, 21.3.24.  Bydd angen iddynt ddod â welis/hen esgidiau mewn bag i newid iddynt a chôt addas os gwelwch yn dda.

The children in Clwyd class will be having an additional Forest School session this Thursday, 21.3.24.  They will need to bring wellies/old shoes in a bag to change into and a suitable coat please.

Diolch / Thank you