Clwyd – Ysgol Goedwig / Forest School

Nodyn Atgoffa / Reminder

Cofiwch fod plant dosbarth Clwyd yn cael sesiwn Ysgol Goedwig ar brynhawn dydd Iau am y 4 wythnos nesaf gan gychwyn yfory, 22.2.24.  Bydd angen i’r plant ddod â welis/hen esgidiau mewn bag i newid iddynt a chôt addas os gwelwch yn dda.

Please remember that the children in Clwyd class will be having Forest School sessions on a Thursday afternoon for the next 4 weeks, beginning tomorrow, 22.2.24.  They will need to bring wellies/old shoes in a bag to change into and a suitable coat please.

Diolch / Thank you