Clochdy San Silyn – Gymnasteg

Nodyn i’ch atgoffa bod plant dosbarth Clochdy San Silyn yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway bob dydd Iau yr hanner tymor yma yn cychwyn yfory, Ionawr 12fed.  Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad gwirfoddol o £2.00 yr wythnos (£12.00 am yr hanner tymor) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu i’r ganolfan ac am fws.  A wnewch chi dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du a chrys t gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar ddydd Iau.

 

Just a note to remind you that the children in Clochdy San Silyn class will be having gymnastic lessons at Queensway on a Thursday during this half term, beginning tomorrow, January 12th.  We would appreciate a voluntary contribution of £2.00 per week (£12.00 for the half term) to help with the cost the school have to pay the centre and for a bus.  Payment  to be made through ParentPay please.

 Please could you dress your child in black shorts and white t-shirt with joggers and  their school sweatshirt to come to school on a Thursday.