Cais ysgol uwchradd / Secondary school application

I sylw rhieni a gwarchodwyr Blwyddyn 6– mae’n amser gwneud cais ar gyfer lle i’ch plentyn mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2020. Gellir gwneud cais drwy glicio ar y ddolen isod. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 8fed.

FAO Year 6 parents– it’s time to make an application for your child for a place in a secondary school for September 2020. You can make an application by clicking on the link below. The closing date for applications is November 8th.

https://www.wrecsam.gov.uk/welsh/education_w/admissions_secondary.htm

https://www.wrecsam.gov.uk/english/education/admissions_secondary.htm