Bws Caerdydd / Cardiff Bus

Mi yden ni’n disgwyl Bl 6 i gyrraedd nol yn yr ysgol o Gaerdydd rhwng 5:15pm a 5:30pm heddiw. Os bydd unrhyw newid i hyn oherwydd traffig, fe adawn i chi wybod.

We are expecting the Year 6 bus from Cardiff to arrive back at the school between 5:15pm and 5:30pm today. If there are any changes due to traffic, we’ll let you know.