Bws Caerdydd (Blwyddyn 6) / Cardiff Bus (Year 6)

Mae’r bws o Gaerdydd yn debygol o gyrraedd yr ysgol am 5:15pm, ychydig yn gynt na’r disgwyl.  Peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n gallu cyrraedd yr ysgol am 5:15pm i gasglu’ch plentyn.

The bus from Cardiff is likely to arrive at school at 5:15pm, a little earlier than expected.  Please don’t worry if you can’t get to school at 5:15pm to collect your child.