Bws Caerdydd (Blwyddyn 6) / Cardiff Bus (Year 6)

Mae’r bws o Gaerdydd yn debygol o gyrraedd yr ysgol ychydig yn gynt na’r disgwyl – tua 4:30 – 5:00.  Byddwn yn eich diweddaru pellach pan mae’r bws wedi pasio drwy Amwythig.

The bus from Cardiff is likely to arrive at school a little earlier than expected – approximately 4:30 – 5:00.  We will update you further when the bus has passed through Shrewsbury.