Bore Coffi 4Louis Coffee Morning

 

 

 

 

Trefnodd ddisgyblion Blwyddyn 6 fore coffi ar gyfer yr elusen 4Louis.  Wedi i rieni disgyblion blynyddoedd 1 a 2 fwynhau Gwasanaeth Diolchgarwch yr uned, roedd cyfle iddynt brynu paned a bisged.  Llwyddodd ddisgyblion Blwyddyn 6 i godi £33.22 tuag at yr achos da.

Year 6 pupils organised a coffee morning in aid of the 4Louis charity.  After the parents of years 1 and 2 enjoyed the children’s Harvest Assembly, they could have bought a hot drink and a biscuit.  The pupils of Year 6 raised £33.22 towards the great cause.

Categories Dim Categori