Blwyddyn 6 – trosglwyddo i Morgan Llwyd / Year 6 – transition to Morgan Llwyd

I sylw rhieni a gwarchodwyr disgyblion Bl 6 / FAO Year 6 pupils parents and carers

Yn ystod yr wythnos yn cychwyn Mehefin 22ain, bydd Ysgol Morgan Llwyd yn cynnal wythnos drosglwyddo rithiol i ddisgyblion Blwyddyn 6. Mae linc i fwy o fanylion isod.

During the week commencing June 22nd, Ysgol Morgan Llwyd will be holding a virtual transition week for Year 6 pupils. There’e a link to further details below.

https://hwb.gov.wales/go/lqku9i