Blwyddyn 6 – Llun Dosbarth / Year 6 – Class Photograph

Mi fydd disgyblion Blwyddyn 6 yn cael tynnu llun dosbarth Dydd Mercher, Mawrth 9fed.  Felly bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.  Am wythnos nesaf yn unig, bydd y wers Addysg Gorfforol yn symud i ddydd Gwener.

Year 6 pupils will be having their class photograph taken on Wednesday, March 9th.  Therefore they will need to come to school in their school uniform.  For next week only, they will have their P.E. lesson on Friday instead.

Diolch / Thank you