Blwyddyn 6 – Llun Dosbarth / Class Photograph

Mi fydd disgyblion Blwyddyn 6 yn cael tynnu llun dosbarth ac unigol Dydd Llun, Mai 17egFelly bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.

Diolch

Year 6 pupils will be having their class and individual photographs taken on Monday, May 17thTherefore they will need to come to school in their school uniform.

 Thank you