Blwyddyn 6 – Gwersi Nofio/Swimming Lessons

Mi fydd plant Blwyddyn 6 yn cael gwers nofio bob bore Dydd Llun yr hanner tymor yma, yn cychwyn Dydd Llun, Medi 13eg.  Gwerthfawrogem gyfraniad gwirfoddol o £1.50 yr wythnos tuag at y gost – i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.  Diolch.

The children in Year 6 will have a swimming lesson every Monday morning this half term, beginning on Monday, September 13th.  A voluntary contribution of £1.50 per week would be appreciated – to be paid through ParentPay please.  Thank you.