Bl 6 – Ceisiadau ysgol uwchradd / Yr 6 – Secondary school application

Rhieni Bl 6 – mae’n amser gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2019. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 9fed. Mae mwy o fanylion ar sut i wneud cais ar gael drwy glicio ar y linc isod

Year 6 parents – the time has come to make an application for a place in secondary school for September 2019! The closing date for applications is November 9th. There are more details on how to make an application available through the link below.

https://www.wrexham.gov.uk/…/educa…/admissions_secondary.htm