Bers – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Mi fydd plant dosbarth Bers yn cael gwers Ymarfer Corff ar ddydd Iau.  Gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar gyfer y wers.  Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.

Bydd angen gwisgo:-

  • Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
  • Crys-T gwyn neu grys polo’r ysgol
  • Siwmper ysgol
  • Trainers

The children in Bers class will be having their P.E. lesson on a Thursday.  We would like the children to come to school in their P.E. kit ready for the lesson.  They won’t need to bring a change of clothing as they will wear their P.E. kit all day.

They will need:-

  • Black shorts, sports trousers or leggings
  • White T-shirt or school polo shirt
  • School jumper
  • Trainers

Diolch yn fawr / Thank you