BERS – Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Bydd dosbarth Bers yn cael gwers Addysg Gorfforol ar ddydd Iau yr hanner tymor yma.  Bydd angen iddynt ddod i’r ysgol ar ddydd Iau yn gwisgo’r canlynol os gwelwch yn dda:-

  • Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
  • Crys-T gwyn neu grys polo’r ysgol
  • Siwmper ysgol
  • Trainers

Bers class will be having a P.E. lesson on a Thursday this half term.  They will need to come to school on a Thursday wearing the following please:-

  • Shorts, joggers or black leggings
  • White T-shirt or school polo shirt
  • School jumper
  • Trainers

Diolch/Thank you