At Sylw Rhieni Blwyddyn 6 / F.A.O. Year 6 Parents (Google Classroom)

Oherwydd bod eich plentyn wedi gadael Ysgol Plas Coch, nid yw’n bosib iddo/iddi fewngofnodi i Hwb.  Er hyn, mae’n bosib mewngofnodi i Google Classroom yn defnyddio manylion mewngofnodi Hwb.  I wneud hyn, dilynwch y linc isod:

https://edu.google.com/products/classroom/

 

As your child has left Ysgol Plas Coch, he/she is not able to log in to Hwb.  However, it is possible to log in to Google Classroom using his/her Hwb log in details.  To do this, follow the link below:

https://edu.google.com/products/classroom/