At sylw / For attention of Gwenfro

Gymnasteg / Gymnastics

Mi fydd plant dosbarth Gwenfro yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway bob bore dydd Iau yr hanner tymor yma yn cychwyn Dydd Iau, Ionawr 11eg.  Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad o £3.00 yr wythnos (£15.00 am yr hanner tymor) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu i’r ganolfan ac am fws.   A wnewch chi dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du a chrys t gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar ddydd Iau.

The children in Gwenfro class will be having gymnastic lessons at Queensway on a Thursday morning during this half term, beginning Thursday, January 11th.  We would appreciate a contribution of £3.00 per week (£15.00 for the half term) to help with the cost the school have to pay the centre and for a bus.  Payment  to be made through ParentPay please.

 Please could you dress your child in black shorts and white t-shirt with joggers and  their school sweatshirt to come to school on a Thursday.