At sylw / For attention of Coed Ywen Owrtyn

Mi fydd plant dosbarth Coed Ywen Owrtyn yn mynd i nofio bob bore dydd Gwener yr hanner tymor yma, yn cychwyn Dydd Gwener, Medi 15fed.  Gwerthfawrogem gyfraniad o £1.50 yr wythnos (£10.50 am yr hanner tymor) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu am fws.  Mae’r arian i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Nodwch os gwelwch yn dda bod gan y pwll nofio rheolau ynglŷn â gwisgo gemwaith a bod rhaid i’r plant eu tynnu cyn mynd i mewn i’r pwll.  Os yw eich plentyn wedi cael tyllau yn eu clustiau yn ddiweddar ac yn methu tynnu’r clustdlysau, gadewch i Miss Mostyn wybod os gwelwch yn dda.  Diolch.

The children in Coed Ywen Owrtyn class will be swimming every Friday morning this half term, beginning on Friday, September 15th.  A  contribution of £1.50 per week would be appreciated (£10.50 for the half term) to help with the cost the school have to pay for a bus.  Payments are to be made through ParentPay please.

 Please note that the swimming pool has strict rules regarding jewellery and the children will not be allowed to enter the pool without first removing jewellery.  If your child has recently had their ears pierced and are unable to remove their earrings, please let Miss Mostyn know.  Thank you.