At sylw / For attention of Coed Ywen Owrtyn a Clochdy San Silyn

Fel rhan o’u gwaith ar ddathlu Diwrnod Crefydd y Byd, bydd dosbarthiadau Coed Ywen a San Silyn yn cerdded draw i’r Ganolfan Islamaidd Ddiwylliannol yn Wrecsam bore yfory, 26.1.24.  Mi fydd dosbarth Clychau Gresffordd yn mynd un bore wythnos nesaf – manylion i ddilyn.

As part of their work on celebrating World Religion Day, the children in Coed Ywen and San Silyn classes will be walking to the Cultural Islamic Centre in Wrexham tomorrow morning, 26.1.24.  Clychau Gresffordd class will be going one morning next week – details to follow.