At sylw / For attention of Clychau Gresffordd

Nofio / Swimming

Mi fydd plant dosbarth Clychau Gresffordd yn mynd i nofio ar fore dydd Gwener ar y dyddiadau a nodir isod. Gwerthfawrogem gyfraniad o £1.50 yr wythnos (£9.00 am y chwe gwers) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu am fws. Mae’r arian i’w dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Nodwch os gwelwch yn dda bod gan y pwll nofio rheolau ynglŷn â gwisgo gemwaith a bod rhaid i’r plant eu tynnu cyn mynd i mewn i’r pwll. Os yw eich plentyn wedi cael tyllau yn eu clustiau yn ddiweddar ac yn methu tynnu’r clustdlysau, gadewch i Mrs Hogg wybod os gwelwch yn dda. Diolch.

The children in Clychau Gresffordd class will be swimming every Friday morning on the dates noted below. A contribution of £1.50 per week would be appreciated (£9.00 for the six lessons) to help with the cost the school have to pay for a bus. Payments are to be made through ParentPay please.

Please note that the swimming pool has strict rules regarding jewellery and the children will not be allowed to enter the pool without first removing jewellery. If your child has recently had their ears pierced and are unable to remove their earrings, please let Mrs Hogg know. Thank you.

Dyddiadau’r gwersi nofio / Dates of swimming lessons

12.1.24,  26.1.24,  2.2.24,  9.2.24,  23.2.24,  1.3.24